מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים (פעילויות בעקבות מאמר)

המאמר "מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים" מתאר אסטרטגיות אופייניות של תלמידים למניית מספר הקוביות במבנים תלת מימדיים ומבהיר מדוע בעיות אלו כה קשות לתלמידים. כמו כן, מביא המאמר משימות לימודיות העשויות לסייע לתלמידים לפתח דרכים יעילות יותר לחשיבה על בעיות כאלה. בעקבות המאמר מוצגים בפעילות זו, יישומונים היכולים לעזור לבדיקת ההשערות של הילדים ובניית תובנות לאור השאלות העולות מתוך המאמר. (בעברית ו- بالعربية)


מטרות היחידה

תקציר המאמרapplet2 pic

יישומון: מילוי תיבה בקוביות

שאלות מתוך המאמר - כיתה ג'

שאלות מתוך המאמר - כיתה ד'

שאלות מתוך המאמר - כיתה ה'

פעילויות נוספות בנושא מתוך אתר מרכז המורים


מטרות היחידה:
פיתוח יכולות של בניית מודלים מנטליים וחישוב נפחים של תיבות.
היישומונים המוצגים כאן יכולים לעזור לבדיקת ההשערות של הילדים ובניית תובנות לאור השאלות העולות מתוך המאמר.
ניתן להיעזר גם בקוביות מתחברות.

לגרסת הדפסה של היחידה: עבריתبالعربية

חזרה לתפריט


המאמר:

מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים
מאמר זה מתאר אסטרטגיות אופייניות של תלמידים למניית מספר הקוביות במבנים תלת מימדיים ומבהיר מדוע בעיות אלו כה קשות לתלמידים. כמו כן מביא המאמר משימות לימודיות העשויות לסייע לתלמידים לפתח דרכים יעילות יותר לחשיבה על בעיות כאלה.

חזרה לתפריט


יישומון: מילוי תיבה בקוביות

קישור ליישומון

מטרות היישומון:applet2-pic

היישומון מאפשר להציג פריסות שונות של תיבות על פי קביעת המימדים שלהן, ולמלא אותן בקוביות.

הנחיות:

ניתן למלא תיבה, באחת האפשרויות הבאות:

 • קובייה - cube
 • שורה של קוביות - row of cubes
 • שכבה של קוביות - layer of cubes 

ניתן להסיר חלקים מהתיבה, תוך בחירה באחת האפשרויות הבאות:

 • Remove Last מסיר את החלק האחרון שהונח בתיבה
 • Clear מסיר את כל החלקים מהקופסה

ניתן לראות כיצד תראה התיבה לאחר סגירתה, על ידי לחיצה על פאה של תיבה.

ניתן לשנות רוחב, עומק וגובה כדי לראות את התיבה בגדלים שונים.

חזרה לתפריט


שאלות מתוך המאמר - כיתה ג'

 1. כמה קוביות ימלאו את התיבה שניתן ליצור מהדגם הבא?
  third-grade-question3שערו ובידקו בעזרת היישומון.

 2. כמה קוביות ימלאו את התיבה שניתן ליצור מהדגם הבא?third-grade-question4שערו ובידקו בעזרת היישומון.

 3. הביטו בתמונה שלפניכם. בסיס התיבה נראה כך:
  third-grade-question5ציירו את הפאות של התיבה כך שהדגם השלם ייצור תיבה פתוחה שמכילה בדיוק שתים עשרה קוביות.

חזרה לתפריט


שאלות  מתוך המאמר - כתה ד'

 1. ממלאים תיבה בקוביות. אחרי שממלאים את התיבה, מסתכלים על המבנה.
  מהחזית, המבנה נראה כך: fourth-grade-question1a
  מהצד הימני, המבנה נראה כך: fourth-grade-question1b
  מלמעלה, המבנה נראה כך: fourth-grade-question1c
  שערו, כמה קוביות נדרשות על מנת להרכיב את המבנה?

 2. ציירו על נייר משבצות את המבט מלפנים, המבט מלמעלה והמבט מהצד של מבנה הקוביות שבאיור. fourth-grade-question2

חזרה לתפריט


שאלות מתוך המאמר - כתה ה'

 1. בכל אחת מארבע השאלות הבאות, שערו כמה קוביות נכנסות בתיבה ובידקו את השערותיכם בעזרת בנייה ביישומון
  כתבו כיצד מצאתם את מספר הקוביות. הציגו לחבריכם את תשובותיכם ואת האסטרטגיות שלכם.
  fifth-grade-question1
 2. שערו, כמה אריזות של קוביות בגדלים שונים ניתן להכניס בתיבות. 
  fifth-grade-question2
  בידקו את השערתכם באמצעות היישומון. (ביישומון תוכלו לבדוק קוביות בודדות, או שורות של קוביות. יהיה עליכם להסיק מכך לגבי האפשרויות לבנייה עם הרכבים שונים של קוביות בהתאם לתמונה).

חזרה לתפריט


פעילויות נוספות בנושא מתוך אתר מרכז המורים:

חזרה לתפריט

Read 3311 times